Pot limit

Vad är Pot Limit?
Pot Limit är en reglerad spelform utav poker där man använder gränser för hur mycket man får satsa eller höja/rond, ungefär som i Fixed Limit. Det skiljer sig dock med att max höjningen baseras på den totala mängden pengar som är i potten. Om det ligger 100 i potten kan spelare A satsa 100 medans spelare B kan satsa 400, dvs. syna med 100 och höja med de 300 som nu finns i potten

Fördelar med Pot Limits
Fördelarna är att du kan se flopparna relativt billigt eftersom det finns en gräns för vad dina motspelare får satsa.

Nackdelar med Pot Limits
Att spela färgdrag eller stegdragkan kosta dig mycket mot en motspelares träff, för satsningar och höjningar baseras här på pottens storlek, varefter "turn" och "river" kan bli ganska kostsamt om nu motspelaren har höjt. Du har dessutom svårt att tvinga bort spelare "preflop"eftersom det finns en limit.

Vilken Limit ska man spela?
Är man en nybörjare så ska man spela de lägre limits. Eftersom att potten tenderar att bli ganska hög på "turn" och "river" om motspelarna fortsätter att höja varandra.

Taktik vid Pot Limit
Inledningsvis så är det bra att satsa pottens storlek innan floppen kommer, för då riskerar du inte att förlora några större summor. Därefter får du avgöra om du kan satsa tillräckligt mycket för att manipulera pott oddset och skrämma iväg dina motspelare med en bluff.